100 keer Nieuwsbrief

Graag wil ik de redactie feliciteren met de honderdste uitgave van de Nieuwsbrief. 100 is natuurlijk een relatief getal. 100 jaar oud worden is een hoge leeftijd, maar van huizen van 100 jaar staan er genoeg in Tilburg. Maar 100 keer een Nieuwsbrief uit laten komen is echt wel een mijlpaal.

Grappig is dat het getal honderd de som is van de eerste negen priemgetallen (wie kent ze?), maar honderd wordt op heel veel manieren gebruikt. Zelfs het nummer 100 wordt op een verhulde manier gebruikt voor toilet. Een jubileum van 100 jaar heet een ivoren jubileum. We kunnen dus stellen dat de honderdste uitgave van de Nieuwsbrief een IVOREN Nieuwsbrief is. Eigenlijk is honderd een samengesteld woord uit hond, dat op zich zelf reeds 100 betekent, terwijl het tweede lid een afleiding is van een werkwoord, dat tellen betekent (Gotisch rathjan), zodat honderd feitelijk betekent: 100-tal. In onze taal is hond nog: 100 vierkante roeden, bijvoorbeeld vijf hond haver, een hond land, polder de Hond.
Er is een streek nabij het Gronings Loppersum die Honderd heet. De naam verwijst naar de oppervlaktemaat hont of honderd. Genoeg gespeeld met honderd.

Als afdeling Muziek zijn we erg ingenomen met onze Nieuwsbrief en ik weet dat onze redactie altijd scherp is op verbetering en vernieuwing van de Nieuwsbrief. Maar het allerbelangrijkste is toch de inbreng, de kopij, van de leden zelf. De Nieuwsbrief is daar het medium voor zodat we elkaar kunnen vertellen over het wel en wee van onze verenigingen.

Tot slot: Redactie, ga zo door met onze Nieuwsbrief en onze muzikanten: lees onze Nieuwsbrief en laat je horen!

Henk Couwenberg
Voorzitter Afdeling Muziek