Een verdiende onderscheiding

Maandag 26 april 2021 om 12.00 uur is Peter Tuerlings Koninklijk onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Het bestuur van onze Harmonie heeft Peter voorgedragen, omdat we hem ontzettend erkentelijk zijn voor al zijn inspanningen voor onze vereniging. Daarbij heeft hij zich ook verdienstelijk gemaakt als coördinator bij de Nierstichting en als vrijwilliger in Parochie De Goede Herder. Peter is al vanaf 1975 lid van het Harmonieorkest en in 1994 trad hij toe tot het bestuur van het orkest, aanvankelijk als secretaris en vanaf 2007 als voorzitter van het bestuur. Peter heeft in het bestuur zijn sporen verdiend door zich onbaatzuchtig in te zetten voor de vereniging. Altijd staat hij klaar en kun je een beroep op hem doen. Hij organiseerde onder andere de Meimarkt en droeg zorg voor de Textielactie. Hij is ook lid van de Muziekcommissie en heeft zich vaak ingezet bij het organiseren van concerten. Peter was ook vice-voorzitter van de Afdeling Muziek en is momenteel nog steeds bestuurslid van de Afdeling Muziek. Niet alleen zijn tomeloze inzet maar ook zijn deskundigheid en vastberadenheid tekenen hem als waardevol bestuurslid. Peter speelt ook trombone in Vivace, in Orkest L’ Aventure Musicale, vanaf de oprichting in 2012, en vanaf 1975 in C.V. De Frutschuppers. Peter heeft ook een aantal jaren gespeeld in de Big-T-Band in Tilburg.

Citaten van personen die de aanvraag van de onderscheiding hebben ondersteund:

Anita de Haas, voorzitter van de Sociëteit Nieuwe Koninklijke Harmonie:
“De heer Peter Tuerlings is niet alleen een bevlogen muziekman, musicus en voorzitter van het orkest, hij heeft ook jarenlang gefungeerd als ‘het geheugen’ van de vereniging. Zeker voor een vereniging die 175 jaar bestaat is het van belang dat er mensen zijn die de geschiedenis hebben opgetekend, die een vraagbaak zijn en tevens bewaker van het collectieve geheugen. In het bijzonder rondom de lezingen en festiviteiten bij ons 175-jarig bestaan in 2018 heb ik persoonlijk als voorzitter veel baat gehad bij zijn kennis over onze vereniging.”

Dick Kolijn, bestuurslid Afdeling Muziek:
“Peter speelt een belangrijke rol in geld genererende acties. Voor de jaarlijkse Meimarkt keert hij terug vanaf zijn vakantieadres in Zeeland. Toen bij de halfjaarlijkse textielinzameling door omstandigheden de container van BAT niet kon worden geplaatst, sloeg hij de ingezamelde textiel tijdelijk op in zijn garage.”

Ed van der Walle, muzikant Harmonieorkest:
“Het is ook Peter die meestal als eerste op de repetitie is, de stoelen klaarzet en als laatste het gebouw weer afsluit, de logistiek voor concerten regelt, zich meer dan gewoon en persoonlijk inspant voor het jeugdorkest, de meimarkten, de textielacties regelt en altijd bereid is om waar dan ook de ander te helpen. Ik ken Peter Tuerlings als een eerlijke, oprechte en loyale vriend, zorgzaam en inlevend; persoonlijk heb ik nimmer zo’n aimabel mens leren kennen.”

Henk Couwenberg, Voorzitter Afdeling Muziek:
“Peter is erg geïnteresseerd in Tilburg, bijvoorbeeld door de website Tilburgers.nl bij te houden. Peter archiveert nauwgezet alles wat de stad Tilburg aangaat. Hij bezit ook nagenoeg alle boeken die iets over het Tilburgse en de geschiedenis van de stad vertellen. Ook volgt Peter de Brabantse website VisitBrabant, de marketingorganisatie van de Brabantse Vrijetijdseconomie, gefaciliteerd door de provincie Noord-Brabant.”

Judith Ensel, Art-fact:
“Peter is een constante ‘ambassadeur’ als het gaat om het betrekken van de jeugd bij de vereniging en nieuwe jeugd aan het spelen te krijgen. Hij heeft de afgelopen jaren heel veel tijd geïnvesteerd in het jeugdorkest van de NKH. Niet alleen op de achtergrond als bestuur, maar vooral ook on the spot als er zaken georganiseerd moeten worden. Peter is er gewoon altijd bij. Ik denk dat mensen zoals Peter steeds moeilijker te vinden zijn, maar ze zijn cruciaal voor het verenigingsleven in zijn algemeenheid en voor de NKH in het bijzonder.”

Peter Spierings, dirigent:
“Ik kwam op een lastig moment binnen, de vereniging zat midden in de voorbereidingen van twee grote jubileumconcerten. De eerste, het Koningsdag-concert, al binnen een paar weken. Het andere concert al heel snel na de zomervakantie. Voor mij was het een nieuw orkest met allemaal nieuwe mensen, maar mede door de hulp van Peter was ik in hele korte termijn van iedereen en alles precies op de hoogte.”

Jan Kaptein, Parochie Heikant:
“Als Norbertijnenparochie Heikant Quirijnstok kennen wij de heer Peter Tuerling als een aimabel mens die ons de afgelopen jaren geholpen heeft bij veilingen en loterijen ten behoeve van de restauratie van de Mariakerk aan De Schans in Tilburg.”

Drs. T.A.J. Oostrom, Nierstichting:
“De heer Tuerlings is vanaf 2010 als wijkcoördinator zeer intensief betrokken bij de organisatie van onze jaarlijkse collecteweek in september. De collecte is voor de Nierstichting van essentieel belang om haar doelstellingen te realiseren. Mensen zoals de heer Tuerlings, waarop de Nierstichting al tien jaar op kan bouwen, zijn van bijzonder veel waarde.”

Het bestuur dankt iedereen van harte die zich heeft ingezet voor de toekenning van deze Koninklijke onderscheiding voor Peter en in het bijzonder de organiserende commissie bestaande uit Anja Eijkemans, Dick Kolijn en Henk Couwenberg. Peter, van harte gefeliciteerd met deze koninklijke onderscheiding! Het is je van harte gegund.

Bestuur Afdeling Muziek Nieuwe Koninklijke Harmonie