Agenda NKH info114

Gezamenlijk
20 februari 2020 Algemene Ledenvergadering, aanvang 20.00 uur, geen repetitie
Harmonieorkest
26 januari 2020 Uitwisselingsconcert met Seniorenorkest Buchestelle uit Boxtel, Ontmoetingscentrum ‘t Plein Udenhout, aanvang 11.00 uur
1 november 2020 Themaconcert Halloween, Ontmoetingscentrum ‘t Plein Udenhout
Opstaporkest
2 februari 2020 Uitstapje
4 april 2020 Generale repetitie Kindermuziekdag, Concertzaal, 10.00 uur
5 april 2020 Optreden t.g.v. Kindermuziekweek met andere Tilburgse jeugdorkesten, Concertzaal, 15.00 uur
23 juni 2020 Eindexamen klarinet van Irene Brouwer, Concertzaal