Benefietconcert: Sax-O-13 en Convivio werken samen voor een nieuwe duo-fiets

Kleinschalig wonen en 24-uurszorg in Huis Convivio en onze droom voor een totaalconcept binnen de dementiezorg.

Sax-O-13 omarmt muzikaal het initiatief van Convivio en nodigt u, na onderstaande gelezen te hebben, uit om dit ook te doen. Een benefietconcert ter ondersteuning van het streven om via donaties een duo-fiets aan te schaffen. Wij deden onze duit in het zakje op zondag 8 april jl. in ‘ School De Bodde V.S.O.’, door samen met het zangkoor L´Esprit en de Big-T-Band een benefietconcert te geven en ons hart te laten spreken.

Stichting Vrienden van Convivio
Convivio is een zorginstelling die is gericht op dagopvang en 24-uur zorg voor dementerende ouderen. Deze zorg kan niet zonder vrijwilligers. Om die reden is Stichting Vrienden van Convivio opgericht. De Stichting heeft als doel de vrijwilligers van Convivio te ondersteunen zowel op materieel als immaterieel gebied. Stichting Vrienden van Convivio heeft de ANBI status en heeft geen enkel winstoogmerk.

Projecten waar wij op dit moment geld voor inzamelen
De aanschaf van een duo-fiets geeft de cliënten van de dagopvang en bewoners van Huis Convivio de mogelijkheid te bewegen en buiten te zijn. Een ander project waarvoor we geld inzamelen is een belevingstuin bij Huis Convivio. Bij het huis is een grote tuin die hiervoor kan worden ingericht. De tuin is een veilige plek waarvan de bewoners zelfstandig gebruik kunnen maken. Een plek om alleen of samen (met familie of vrijwilliger) van te genieten. Ook willen we geld inzamelen voor een activiteitenfonds. Uit dit fonds kunnen (kleine) materialen, uitstapjes, etc. worden gefinancierd.

Hoe komen we aan geld?
Donaties, verkoop van artikelen gemaakt door de bewoners, de Rabobankclubactie, Jopifonds, aanschrijven diverse fondsen en bedrijven, sponsoring in natura (denk hierbij aan materialen voor de tuin en mensen die meehelpen met de aanleg van de tuin).

Dit concert werd mede mogelijk gemaakt door:
School de Bodde, Rabobankclubactie, Convivio, Contour de Twern, Van Der Weegenbouw Groep, Kindervakantiewerk Reeshof, Ton van de Klundert fietsen, Sax-O-13, L´Esprit en de Big-T-Band.
Volg Convivio via de link: http://www.convivio-zorg.nl
Initiator Marian Matijsen en Sax-O-13 bevelen deze actie bij u aan d.m.v. donaties op bijgaand rekeningnummer: Rabobank rekening: NL19RABO0308310527 t.n.v. Stichting Vrienden van Convivio.

Het Concert
Tegen de klok van 13.00 uur was de aula druk bezet en namen de laatste gasten hun plaatsen in. Het koor zong hun laatste inzingstuk en Sax-O-13 installeerde zich. Voorzitter Robèrt de Cock opende deze middag met een duidelijk betoog voor niet alleen de aanschaf van de Duofiets: “Gelden blijven welkom!” en wees op de gereedstaande collectebus. Na zijn hartelijk welkom aan Sax-O-13 onder leiding van Klaas Smits, Big-T-Band onder leiding van Theo Gerris en Koor L ‘Esprit onder leiding van Paul van Hees met op piano Paul Overman, startte de middag

Speaker Jos Notenboom begon met een kleine toelichting en deed dat vervolgens ook voor de andere artiesten. Sax-O-13 opende met het onvervalste herkenningsnummer ‘Saxophone Jubilee’ dat al meteen applaus ontlokte. We hielden de vaart erin met ‘I do, I do’ (Abba) om vervolgens met ‘Het Dorp’ over te gaan naar wat rustiger muziek. Zo varieerde ons optreden met aan het slot het altijd mooie ‘La Vita e bella’ en natuurlijk ‘Thank you for the music’. Ons half uurtje zat er op en we maakten plaats voor het koor L ‘Esprit met daarna de Big-T-Band.

Met een gezellige nazit en conversaties met onze collega’s eindigde deze middag in de hoop dat er een goed gevulde bankrekening en collectebus overblijft. Sax-O-13 beveelt deze actie bij u aan terwijl wij ons muzikaal visitekaartje mochten afgeven.