Commissies

Redactie van het infoblad voor de afdeling Muziek

Periodiek komt er een informatieblad uit voor zowel de leden van het Harmonieorkest als die van het Seniorenorkest en Opstaporkest. In de orkesten zitten ‘schrijvers’ van artikelen die zowel een algemeen muzikale inhoud hebben als specifieke aangelegenheden van de orkesten.

Een kleine groep is momenteel bezig deze ‘Info’ te bewerken tot een digitaal mededelingenbulletin. Iedereen kan dan via deze site inschrijven op deze ‘nieuwsbrief’, waardoor een breder betrokken publiek bereikt kan worden. Bovendien kan ze frequent en dus actueel gepubliceerd worden.

 Commissie muziekarchief

Stelt in overleg met de dirigent het repertoire vast en schaft de muziek aan. Regelt voor concerten van locatie tot de concertprogramma’s en wat daar bij komt kijken. Zij bewaakt het muzikale niveau van het orkest.

Muziekcommissie

Stelt in overleg met de dirigent het repertoire en de concertprogramma’s samen. Zij gaan uit van de al eerder genoemde themaconcerten.

Activiteitencommissie

Zorgt voor de organisatie van diverse ontspannende activiteiten voor de leden van het orkest.

Commissie Lief & Leed

Onderhoudt de sociale aspecten van het orkest.

Commissie Logistiek

Regelt het vervoer van het groot instrumentarium en de concertvoorbereiding op locatie; zij wordt geassisteerd door op toerbeurt aangewezen leden van het orkest.

Wervingscommissie

Werft actief financiële middelen om activiteiten van het orkest mogelijk te maken en/of het uitvoeren van sociale en aansprekende concerten te ondersteunen. Denk hierbij aan deelname aan de jaarlijkse meimarkt, organisatie rondom een wijn- en bonbonactie in de maand december, plaatsing textielcontainer en organisatie in het kader van de Anjercollecte.

Werven betekent ook oog hebben voor nieuwe leden in het kader van continuïteit, ook sociaal belang bij enthousiasmeren van jeugd voor muziek. De wervingscommissie is erg actief op dit terrein in samenwerking met basisscholen en andere belanghebbenden. Zij heeft ook de organisatie van het Opstaporkest onder haar hoede.