De honderdste Info

In april 2000 verscheen de eerste uitgave van de NKH-Info, als dubbelzijdig A4-tje, op initiatief van het bestuur van de Afdeling Muziek. Er volgden nog een aantal A4-tjes, min of meer ad hoc samengesteld door een aantal leden. Vanaf november 2001 (nummer 5) nam de huidige redactie dit over en werd de omvang (vijf tot zes keer per jaar) minimaal vier pagina’s. John Botermans verzorgde de opmaak, en bleef dit ook doen na zijn vertrek bij het Harmonieorkest. Vanaf nummer 51 nam Hélène van Dun dit van hem over.
In augustus 2015 (nummer 68) verscheen de Info voor het eerst als (vrijwel maandelijkse) digitale nieuwsbrief. De opmaak wordt verzorgd door Hélène van Dun en Berdien Everts, met technische ondersteuning van Ruud Damen. Wil van Hoof verzamelde kopij en agenda-informatie van het Seniorenorkest. Vanaf november 2016 heeft Els Notenboom dit overgenomen.

Wij maken de Info nog steeds graag, maar zouden het met nog meer plezier doen als wij meer kopij zouden ontvangen. Ook al denk je ‘ik kan niet schrijven’, schroom niet, als je iets wilt melden wat je interessant lijkt voor je mede-muzikanten, dit naar de redactie te sturen.

Redactie en Opmaak