De lange weg naar de uitreiking van de Koninklijke onderscheiding aan Peter Tuerlings

In 2020 zou Peter reglementair aftreden in het bestuur van de Afdeling Muziek. Hij had aangegeven zich niet langer verkiesbaar te willen stellen, na vele jaren zijn krachten te hebben gegeven aan de Nieuwe Koninklijke Harmonie. Henk opperde in december 2019 hem voor te dragen voor een Koninklijke onderscheiding wegens zijn grote maatschappelijke verdiensten en die voor het Harmonieorkest in het bijzonder. Het bestuur van de Afdeling Muziek was het hiermee natuurlijk van harte eens. Voor de voordracht is een uitgebreid formulier van toepassing. De aanvraag moest worden ondersteund door een aantal informanten, die door Henk werden benaderd: binnen de NKH, bij de Parochie en de Nierstichting. Dit leverde een aantal mooie aanbevelingsbrieven op. Vooruitlopende op de toekenning van de onderscheiding begon een kleine commissie (Henk Couwenberg, Anja Eijkemans en Dick Kolijn) met de voorbereiding van feestelijkheden rond de uitreiking.

Het idee was dat burgemeester Theo Weterings de onderscheiding zou opspelden bij ons Top-2000 concert in december 2020. Wegens de corona-maatregelen bleek dit concert niet haalbaar. In plaats hiervan zouden we daarom een kleinschaliger koffieconcert geven. Een draaiboek en begroting werden gemaakt, offertes voor accommodaties aangevraagd, persberichten en uitnodigingen werden opgesteld. De zaal van ‘t Plein werd geboekt met goede afspraken over de catering. Carnavalsorkest De Frutschuppers werd geboekt voor de after-party. Ook bij een kleinschaliger concert was het passen en meten met het maximaal toegestane aantal bezoekers, maar het leek precies te passen. … Totdat de lock-down werd aangescherpt. Helaas kon toen geen sprake meer zijn van een concert met feestelijke opspelding.

Plan B werd uit de kast getrokken: Uitreiking van de onderscheiding tijdens een repetitie van het Harmonieorkest, met een zeer beperkt aantal genodigden. Maar, doordat ook repetities verboden werden, kon ook dit niet doorgaan.

De commissie was creatief en bedacht plan C: uitreiking bij Peter thuis in combinatie met een serenade. Maar helaas … ook dit was niet toegestaan. Daarom restte ons als enige mogelijkheid aan te sluiten bij de lintjesregen op de dag voor Koningsdag. Wij moeten het feestje uitstellen tot Nederland weer ‘open’ is, maar wat in het vat zit ….

De Lintje-commissie