De Reis van Peer door de ogen van twee muzikanten

Het concert
Wat een concert hebben we neergezet, wat een feest voor jong en oud! Het publiek stond bij wijze van spreken op de stoelen van enthousiasme. Het programma voor de pauze was zeker ook voor de kleinsten het stilzitten waard. Ademloos luisterden ze naar het verhaal van Peer (Gynt). En wij hebben ook vanaf het podium genoten. Zeker omdat we zo naar dit concert hebben toegeleefd.

De reis ernaar toe was erg leuk!
In oktober 2017 maakte de jubileumconcertcommissie bekend hoe het ambitieuze programma er voor en na de pauze uit zou komen te zien. De keuze voor de pauze viel op Peer Gynt, in de versie van Frank Groothof en het Brabants Orkest, onder leiding van Peter-Paul van Esch. Jan Hermans zou het populaire deel na de pauze, voor zijn rekening nemen. Een ambitieuze opzet! De schrik zat er al meteen een beetje in. Dus sloegen we al snel fanatiek aan het oefenen, thuis en op de repetities

Onverwachts vertrek Peter Paul
Toen, als een donderslag bij heldere hemel, kondigde Peter-Paul zijn vertrek aan. Er is met ieders inzet geprobeerd zijn afscheid uit te stellen tot na het jubileumconcert maar dat bleek niet haalbaar. Het bestuur zocht en vond snel een andere dirigent in de persoon van Peter Spierings. En eerlijk gezegd zagen we er met zijn allen best tegenop: “Zou het wel goed komen met Peer Gynt?” Maar onder zijn bezielende en inspirerende leiding kregen we steeds meer vertrouwen in onszelf en in elkaar. Ook het samen musiceren met de muzikanten van het Seniorenorkest heeft voor ons zeer positief uitgewerkt en is wat ons betreft voor herhaling vatbaar! Kortom, wij Tonneke en Hélène, hebben genoten van alle muzikanten en van het effect dat ons gezamenlijke orkest teweeg brengt.

Groot verschil in aanpak van Peter en Jan
Wij merkten wel dat het verschil tussen beide dirigenten groot is. De één motiverend en actief, de ander meer terughoudend en docerend. En de een laat zich nu eenmaal makkelijker kennen dan de ander. Ook zagen wij dat het verfrissend is om na veertien jaar met Peter-Paul aan de leiding met een dirigent te werken, die heel andere kwaliteiten heeft.

Bloed, zweet en tranen
Uiteindelijk hebben we met ‘Bloed, zweet en tranen’ veel bereikt. Thuis avond na avond studeren, sectierepetities houden en ook nog veel extra repetities bijwonen. Dat heeft best wel wat van ons allemaal gevergd. Het resultaat mag er zijn, niet alleen door de prestaties van de muzikanten, maar zeker ook dankzij degenen die zich langs de lijn hebben ingezet. Denk aan de commissies die op één of andere manier een bijdrage hebben geleverd maar ook aan de PR-acties en regisseur Marieke van Middelkoop. En last but not least het thuisfront dat ons op gezette tijden heeft moeten missen maar ons steeds is blijven steunen (snik, snik …).

En dan … het concert van het jaar
En dan … eindelijk was het zover. Daar zaten we dan in die tot de nok toe gevulde concertzaal op 16 september. Peer Gynt kwam er goed uit. Een paar foutjes maar een kniesoor die dat is opgevallen. De samenwerking met Peer (de Graaf) bleek goed te werken. Zijn presentatie kwam uitstekend uit de verf en hield de aandacht van het publiek optimaal gevangen. En ook het ‘sing a long’ deel na de pauze sloeg prima aan. En voor de broodnodige afwisseling zorgde de sprankelende optredens van de solisten Marieke van Middelkoop en Thom Craane. Wij hielden er een goed gevoel en een hele mooie herinnering aan over. Voor herhaling vatbaar!

Wij kijken met veel plezier uit naar het volgende project.

Tonneke en Hélène