December 2017… een maand van afscheid

Niet alleen van Conny van den Brom werd afscheid genomen. Ook Annelies Ooms deelde ons mee dat zij niet langer nog aan de repetities zal deelnemen, omdat haar fysieke gesteldheid dit verhindert. Annelies was als hoorniste sinds oktober 2009 lid van onze Harmonie. Toen dit fysiek niet meer mogelijk bleek, heeft zij getracht het slagwerk te ondersteunen. Helaas bleek ook dat niet meer haalbaar. Naast de muzikale aspecten heeft Annelies zich zeer ingespannen voor onze vereniging. Op het gebied van fondsenwerving zoals de Anjercollecte en Meimarkt was zij mede-initiatiefneemster. Maar met name voor de jeugd heeft zij zich extra ingezet. Het Opstaporkest in de huidige vorm is mede dankzij haar enthousiasme tot stand gekomen. Tijdens de Dwalerij in de Noordstraat en Nieuwlandstraat, afgelopen december, heeft zij zich – ondanks haar lichamelijke beperkingen – dienstbaar gemaakt, door voor onze jeugd voor appelflappen en worstenbroodjes te zorgen. Voor alles wat zij voor onze Harmonie heeft gedaan zijn wij haar zeer dankbaar.

Peter Tuerlings