Extra algemene leden vergadering 2020

Omdat het vertrek van het Seniorenorkest is afgehandeld wilde het bestuur de leden hierover informeren en een aantal zaken ter goedkeuring voorleggen. Bij deze extra ALV waren 25 leden en 2 ouders van muzikanten van het Opstaporkest aanwezig.

De tijdelijke samenvoeging van de besturen van de Afdeling Muziek en het Harmonieorkest is omgezet in een ‘nieuw’ bestuur van de Afdeling Muziek. Alle onderdelen van de Afdeling Muziek zijn hierin vertegenwoordigd:

  • Henk Couwenberg, voorzitter, vertegenwoordiger Vivace
  • Peter Tuerlings, vice-voorzitter, vertegenwoordiger Harmonieorkest
  • Dick Kolijn, secretaris
  • Nico Donders, penningmeester
  • Els Nienhuis, vertegenwoordiger Opstaporkest en Klarinetensemble
  • Willem Bongaarts
  • Gerard Hermans

De vergadering ging hiermee akkoord.

Voor de Afdeling Muziek is een huishoudelijk reglement opgesteld. Na twee wijzigingen ging de vergadering akkoord.

De voorzitter gaf een korte toelichting op de (financiƫle) afwikkeling van het vertrek van het Seniorenorkest uit de Afdeling Muziek. Het Seniorenorkest blijft onderdeel van de Vereniging NKH. De bariton saxofoon die wordt gebruikt door Sax-O-13 is overgedragen aan het Seniorenorkest. De overige instrumenten blijven eigendom van de Afdeling Muziek. Het Seniorenorkest kan gebruik blijven maken van de aanhanger.

Tenslotte werden opmerkingen verzameld naar aanleiding van de informatiebrief voor gouden leden over de ontwikkelingen betreffende het Muziekhuis. Het bestuur neemt deze, met de eerder ontvangen schriftelijke reacties, mee in overleg met het hoofdbestuur, in samenspraak met de gouden leden.