Groot applaus in Stadsschouwburg voor de Nieuwe Koninklijk Harmonie!

 

 

 

 

 

 

 

Bij het lezen van de kop van dit artikel denkt u misschien: heb ik iets gemist? Heeft het Harmonieorkest een concert gegeven waarvan ik niet op de hoogte was?
Nee hoor, de aanleiding voor dit applaus was een heel bijzondere. Na een vermoeiende, maar heel gezellige Meimarkt, had ik nog kaartjes voor de Brabantse cabaretier Rob Scheepers, die eerste Pinksterdag in een volle Tilburgse Schouwburg optrad. Rob besteedde in het begin van zijn show, aandacht aan de Meimarkt. Hij vertelde dat hij die middag via de Heuvel naar de Schouwburg was gegaan en heel wat mensen met vele en volle plastic tassen zag sjouwen. Het fenomeen Meimarkt in juni(!) kwam hem al heel vreemd voor. Maar dat mensen na afloop van deze markt, waar alles op het laatst voor 10 of 20 cent te koop is, ook nog eens in de grote bergen afval stonden te graaien, vond hij wel heel bijzonder. Hij vroeg aan het publiek of er mensen in de zaal zaten die iets op de Meimarkt gekocht hadden. Dat waren er velen. Natuurlijk kon de vraag niet uitblijven of er misschien ook mensen waren die spullen verkocht hadden. Voordat ik er zelf erg in had, had ik mijn hand opgestoken en omdat ik vrij vooraan zat, sprak hij mij aan. Wat had ik zoal verkocht had en wat de prijs was van al die spullen. Nadat ik die vraag beantwoord had en hem vertelde dat ik daar stond namens onze muziekvereniging de Nieuwe Koninklijke Harmonie, werd hij nieuwsgierig naar de opbrengst van de markt. Toen ik hem vertelde dat we zo’n kleine € 1.200 hadden opgehaald, volgde een spontaan applaus van de volle zaal. Verder wilde Rob weten hoe oud onze vereniging is. Ik antwoordde dat onze club 176 jaar oud is, waarop hij gevat antwoordde dat we het woordje ‘nieuwe’ voortaan beter weg konden laten. Zoals gebruikelijk bij cabaretiers weten ze je dan de rest van de show telkens weer te vinden. Hij kreeg het over zijn gezin en zei dat hij de vier kinderen die hij had, eigenlijk wel te veel vond. Vier kinderen, waarvan één geadopteerd, maar voor de andere drie hoopte hij ook nog een adres te vinden! En zo niet dan liet hij ze door Peter van de Nieuwe Koninklijke Harmonie wel op de volgende Meimarkt verkopen. Zo werd een druk weekend op een kostelijke en ontspannen wijze afgesloten. Met dank aan alle muzikanten en hun partners die hun steentje op een of andere wijze hebben bijgedragen aan een prima resultaat!

Peter Tuerlings