Haalbaarheidsonderzoek Kessels in villa Sociëteit NKH in Stationsstraat

Op initiatief van het bestuur van de Sociëteit NKH zijn er verkennende gesprekken geweest met het bestuur van Kessels muziekinstrumentenmakersmuseum, met als doel Kessels vanaf ons jubileumjaar 2018 huisvesting te bieden in ons pand. Het idee komt voort uit een uitgebreide zoektocht naar een goede toekomstbestemming van het pand en de wens tot duidelijkere profilering als Muziekhuis. Gezien de vele podia in de stad is uitbreiding met een muziekzaal geen haalbare optie. De kosten ervan wegen niet op tegen de voordelen. Kessels kwam in beeld op een moment dat diverse lijntjes bij elkaar kwamen:

  • Onze zoektocht naar een betere invulling van het pand.
  • Het in kaart brengen van de historie van Kessels ten behoeve van het nieuwe stadspark op het Van Gend en Loos terrein, vroeger de locatie waar de internationaal vermaarde Kesselsfabriek gevestigd was.
  • Het gegeven dat een waardevolle industrieel erfgoeddepot als Kessels nu weggestopt is achter het Textielmuseum en daarmee voor velen in de stad niet zichtbaar.
  • Een duik in de historie van de NKH waaruit bijvoorbeeld blijkt dat de oprichters van Kessels de eerste dirigenten waren – en toeleveranciers bladmuziek en instrumenten – van onze bijna 175-jarige NKH.
  • Een gewenste betere uitstraling van de Stationsstraat als belangrijke looproute tussen het station en het nieuwe winkelcentrum in hartje stad.

 

Het idee is op papier gezet en besproken met de wethouders Hendrickx (cultuur) en de Ridder (economische zaken). De gemeente is enthousiast, de beide besturen ook, evenals de vrijwilligers van Kessels die afgelopen week een rondleiding door het gebouw hebben gehad. Ook de gouden leden van de sociëteit hebben in het voorjaar hun fiat gegeven om op de ingeslagen weg onze onderzoeken te vervolgen.
Er moet nog veel gebeuren: haalbaarheidsonderzoek, subsidiegarantie gemeente voor huisvestingskosten, mogelijke verbouwing etcetera, maar gedreven door het idee iets bijzonders te gaan realiseren in ons jubileumjaar werken beide besturen gestaag aan Het Muziekhuis. De benedenverdieping behoudt en versterkt de horecafunctie. Kessels zal voornamelijk een plek krijgen in de Verdizaal (links achterin) en op de eerste – mogelijk ook tweede – verdieping. Over de toekomstige presentatie van het museum wordt hard nagedacht. We hebben daarbij onder meer hulp gekregen van Frans Ellenbroek, directeur van Natuurmuseum Brabant.
Als er meer nieuws is, praten we u opnieuw bij.

Namens het bestuur van Sociëteit NKH
Anita de Haas

NB
Over het jubileumjaar nog dit:
Voorlopig staan 9 september 2018 (feest voor de leden) en 16 september 2018 (muziekfeest voor de stad), genoteerd als jubileumactiviteiten. Op zaterdag 15 september wil de NKH bridge een bridgedrive organiseren in het kader van ons jubileum.