Herhaalde oproep Meimarkt!!

Onlangs is er een oproep uitgegaan om medewerking te verlenen aan de Meimarkt, welke gehouden wordt op 19 en 20 mei 2018.

Helaas heeft dat tot nu toe slechts een gering aantal aanmeldingen opgeleverd. Daarom hierbij nogmaals een oproep aan iedereen om zich aan te melden. Zowel bij de voorbereiding als tijdens de Meimarkt zelf hebben we nog veel hulp nodig. Het zou jammer zijn als we onze deelname aan de markt moeten afblazen, want het brengt toch elk jaar gemiddeld zo’n ruim duizend euro op. Een bedrag dat onze penningmeester goed kan gebruiken!!

De leden van het Seniorenorkest kunnen zich opgeven bij Henk Couwenberg en de leden van het Harmonieorkest en Opstaporkest kunnen zich aanmelden bij ondergetekende.

Alvast bedankt voor jullie medewerking!

Peter Tuerlings