Hoe gaat het met onze harmonie, deel 3

In  juni hebben we meegedaan met de digitale collecte van het Prins Bernhard Cultuurfonds. In plaats van langs de deuren te gaan (leuren vinden sommigen) werd er alweer voor het tweede jaar de mogelijkheid geboden om digitaal een bijdrage te vragen voor het fonds. Normaal houd je aan de collecte de helft over maar nu, mocht je vrijwel de hele opbrengst zelf behouden (na een bescheiden bijdrage aan het fonds vanwege administratiekosten). De netto opbrengst was 817 euro. Dat was voor onze harmonie een grote meevaller. Maar gezegd moet worden dat de rest van de bijdragen wat tegenviel. Niet dat we niet dankbaar zijn voor alle giften, hoe groot en hoe klein ook, maar meer gestoeld op het feit dat er betrekkelijk weinig donateurs waren. Als je bedenkt dat we met ruim 35 leden meedoen aan de actie, zou je kunnen denken dat, als iedereen zich de moeite getroost om via app of mail zijn of haar achterban te informeren, we veel mensen hadden kunnen bereiken. Als ik mezelf naga dan kwam ik op een achterban van 75 mensen via de app. Daarvan heeft zeker ongeveer 10% daadwerkelijk wat gestort (waarvan ik het weet; eentje zelfs met een gulle gift van 50 euro!). Dat is een gemiddelde van minstens zeven mensen. Stel dat iedereen zijn bijdrage levert door de mail of app te versturen dan zouden we, als we een gemiddelde nemen van 50 mensen achterban per lid ongeveer 1.750 mensen bereiken. Als daarvan dan 10% wat betaalt dan komen we aan 175 mensen die wat storten. Stel een gemiddelde van 5 euro per storting dan komen we tot een bedrag van 875 euro. Het streefgetal in 2021 was 1000 euro. Met een beetje goede wil zou dat te bereiken moeten zijn. Maar dan is het noodzakelijk dat iedereen uit liefde voor de club zich hiervoor inzet. En ja, je hoeft niet langs de deur te gaan, niet af te wachten of men wat in je collectebus stopt, niet af te wachten of iemand nee zegt, soms met een opgetrokken neus. Nee, je telefoon of computer doet het werk. Daarom een oproep aan iedereen om zich hiervoor in te zetten.
Een harmonie kan niet bestaan zonder de inzet van haar leden. Dat geldt voor allerlei taken in de harmonie, zoals commissies voor het organiseren van concerten, bestuurstaken, hand- en spandiensten bij het klaarzetten van het meubilair en instrumenten, bladmuziekbeheer, zowel digitaal als op papier en alles wat zich ad hoc kan aandienen. Dan is het fijn mensen in je vereniging te hebben die dat beseffen, die met hart en ziel muziek maken en begrip hebben voor wat er nodig is voor het functioneren van de vereniging. In de coronatijd moesten we stoppen met repeteren. Maar tegelijkertijd ging de organisatie door. Een van de verrassende dingen waren de wekelijkse zoommomenten met dirigent Peter en de leden. In plaats van achterover te leunen, nam Peter het initiatief om toch wat te kunnen betekenen voor de muzikanten. Een tikje teleurstellend was wel het relatief geringe aantal leden dat elke week meedeed. Ik vraag me af waar dat aan ligt. Misschien een technisch probleem, misschien wil je liever niet in beeld, misschien zie je het niet zo zitten. Dat blijft gissen maar ik vond het wel jammer van de gemiste kansen. Want het waren leuke bijeenkomsten met iedere keer weer een ander thema. Daarvoor nogmaals hulde aan Peter.
Je merkt misschien in dit stukje dat ik het heb over het verenigingsgevoel. Dat uit zich in alle facetten, waarvan ik er een aantal vernoemd heb. Een harmonie onderhouden is niet vanzelfsprekend. Daarvoor is inspanning nodig. En elk lid die wat doet verdient waardering. Die spreken we niet altijd persoonlijk uit, maar weet dat je er toe doet. Hopelijk hebben we nu de grootste misère achter de rug met de coronabeperkingen en kunnen we weer voluit gas geven. En dat vraagt inzet van iedereen. Inzet die we samen doen, op alle vlakken. Dat doen we al en daar gaan we mee door. We gaan ons weer sterker maken, gaan nieuwe uitdagingen aan. Een daarvan is het TOP 2000 concert waar we het al zo vaak over hebben gehad, maar helaas steeds voor ons uit moesten schuiven. Nu denk ik dat we gas kunnen blijven geven. Daar komt met medewerking van iedereen weer wat moois van. Samen spelen, samen genieten, samen ervaren.

Henk, jullie voorzitter