Instrumenten

Onze muzikanten spelen in principe op een eigen instrument. Als een (aspirant) lid niet over een eigen instrument beschikt kan de vereniging eventueel een leeninstrument beschikbaar stellen. Hiervoor wordt dan een contract afgesloten.
Instrumenten die moeilijk vervoerbaar zijn, zoals drums, pauken, piano, worden in de repetitieruimte bewaard.

DSC08656 (2)