Kermisrun met Sax-O-13

zondag 28 juli in de Muzentuin

Met het wandelevenement in het vooruitzicht snelden sportieve kermisklanten op deze snikhete zondag over het vijf en tien kilometer lange traject naar zuur verdiende zuurstokken, wijnballen en nougatrepen, om uiteindelijk bij hun duur verdiende glaasje vocht te geraken.

En ondertussen speelde Sax-O-13 het uitgekiende repertoire dat we voorhanden hebben bij dit soort optredens. Voor ons gold het als een kleine vingeroefening voor het wandelevenement van de Ten Miles op 1 september.

Geert van Nunen