Kledingmeimarkt in september

Beste leden van de NKH,

Voor de vakantie hadden we aan allen een oproep gedaan om kleding te verzamelen voor een kledingmarkt, die we in petto hadden. Tevens om textiel voor de textielcontainer mee te brengen. Nou jullie waren erg enthousiast aan het opruimen gegaan en het resultaat was er ook naar. Er zijn zakken vol meegebracht. Daarvoor alvast dank. Met een enthousiast ploegje hebben we nog voor de vakantie alles gesorteerd en in dozen opgeslaan. Maar nu komt het tweede deel. We hebben de kledingmarkt gepland op zaterdag 19 september van 10.00-16.00 uur op de parkeerplaats van de NKH. Bij slecht weer kunnen we in de Verdizaal en de aansluitende gang. Jullie begrijpen dat het nog wel wat organisatie vraagt en dat we nog vele handen nodig hebben voor het uitvoerende werk. Zowel de dag ervoor om alles klaar te zetten, als op de zaterdag. Zoals kramen klaar zetten, bemensen, kleding op de kramen hangen enz. Er komt een intekenlijst en wij hopen, dat iedereen daarop voor een klusje wil intekenen. Laten we het samen doen. De opbrengst is namelijk in zijn geheel voor onze eigen vereniging en is hard nodig. Zet de datum alvast in je agenda. Anja Eijkemans zal zorgen dat er een stukje komt in diverse blaadjes.

Namens de kledingwerkgroep,
Tonneke, Marlies, Rose-Rie en Els