Meimarkt, editie 2016

Voor de organisatie van de Meimarkt 2016 hebben we al in 2015 een werkgroep geformeerd. Hieraan namen deel: Henk Couwenberg, Peter Tuerlings, Hans Weetink en ondergetekende. Het was ons plan om vooraf alle spullen en kleding na te kijken, eventueel schoon te maken en te selecteren. Boven op de zolder van de Harmonie was een ruimte beschikbaar voor ons, waar we alle spullen en kleding konden verzamelen. Ruim voor mei werd de leden verzocht om spullen en kleding aan te leveren. Daar is erg goed gehoor aan gegeven, zodat er na enkele weken al veel was ingezameld. Uiteindelijk dreigde de zolder te klein te worden voor alle spullen die van verschillende kanten werden aangeleverd. Een week vóór de Meimarkt hebben we met vijf mannen alle spullen onder handen genomen. Alles werd nagekeken, gesorteerd en in dozen gestapeld. Enkele dagen later zijn zeven dames een hele middag in de weer geweest om alle kleding te sorteren, op kledingrekken te hangen en eventueel in dozen te stapelen. Wat niet bruikbaar was kon in de kledingcontainer worden gedeponeerd, waardoor het toch nog geld op bracht. De zolder stond helemaal vol met rekken en dozen die op de zaterdag moesten worden vervoerd. De ‘brengploeg’ was op zaterdag om 15.00 uur aanwezig om alle spullen in auto’s en onze aanhanger te laden om naar de markt te brengen. En dat was een hels karwei: vele zware dozen met boeken, rekken met kleding en andere spullen via de (gevaarlijke) brandtrap van de zolder naar het parkeerterrein van de Harmonie. De eerste spullen waren vervolgens al rond 16.00 uur op de locatie voor het ‘Zingende Nijlpaard’ in de Willem II straat. Met de eigenaar was afgesproken dat dat kon. De hele gevel vol dozen en vele kopers doken als aasgieren op onze spullen. We hadden soms ogen en armen tekort om het allemaal in de gaten te houden. En dan te weten dat de kramen pas om 18.00 uur werden geplaatst en de markt officieel pas om 21.00 uur start. Nou, tegen die tijd hadden we al voor honderden euro’s verkocht. We hadden drie kramen, twee voor spullen en één voor de kleding. Er was een schema gemaakt waarop alle verkopers waren ingedeeld. Vanaf zaterdag 16.00 uur, de hele nacht en de zondag tot 17.00 uur moesten drie kramen worden ‘bemenst’. Dat is erg goed gelukt, met vele mensen die voor lange of korte tijd hun deelname hadden toegezegd. Ondanks zo nu en dan een bui is het voortreffelijk weer geweest. Tegen 16.00 uur op zondag werden de ‘restspullen’ opgehaald, de boeken apart weggebracht en de kleding met de aanhanger kon terug naar de Harmonie. Het was weer een geweldig evenement, met veel plezier, leuke anekdotes, prima opbrengst voor de kas, fijne samenwerking tussen alle leden van zowel Harmonieorkest als het Seniorenorkest.

Volgend jaar weer!!!

Margriet