Muziekverkenningslessen

In het vorige Infoblad hebt u er al over kunnen lezen. Het was een zeer gemotiveerde groep. Op 16 juni kregen ze dan ook allemaal hun certificaat van deelname van Henk Couwenberg van het bestuur. Samen met de deelnemende muzikanten werd er gespeeld onder leiding van Frank Vugs en vele ouders, grootouders , broertjes en zusjes   kwamen luisteren. 16 Kinderen hebben een proefles gevolgd bij Factorium. Naar aanleiding daarvan hebben tot heden zich vier kinderen aangemeld bij de NKH die lessen gaan volgen bij Factorium. Sommige ouders willen wachten tot september met beslissen.

Als er zich acht kinderen aanmelden gaan we  vanaf 18 september opnieuw een cursus muziekverkenning doen. Tot op heden hebben zich zes kinderen aangemeld. Tot 5 september kunnen ze inschrijven.

Grote dank aan: José, Margriet, Berdien, Fiene en haar moeder, Rosali, Tonneke, Hans, Jonas, Frank, Tonny, Aram, Wil, Jan, Jibbe Henk en Bas. Door hun medewerking kon dit project gestalte krijgen.

Annelies Ooms