Najaarsactie textielcontainer

Ook dit najaar houdt de gemeente Tilburg weer een textiel– en schoeneninzamelactie. Diverse scholen en verenigingen zijn hierbij in de gelegenheid om geld te verdienen. Zo ook onze vereniging. Per ingezamelde kilo textiel/schoenen ontvangen wij € 0,25. Dit bedrag wordt nog eens verdubbeld, indien het ons lukt om bij de eerst drie verenigingen/scholen met de meeste kilo’s te eindigen. Dit is voor ons een mooie uitdaging en wij willen dan ook graag alles in het werk stellen om in de top drie te komen. Daarom vragen wij al onze leden zoveel mogelijk textiel/schoenen in te zamelen. Vraag familieleden, buren en vrienden hun overbodige textiel en schoenen niet weg te gooien en zeg hen dat u dit graag op komt halen. Indien wij met ons allen de schouders er onder zetten, dan moet het ons lukken die top drie te halen! Wij verzoeken jullie de spullen in afgesloten vuilniszakken aan te leveren. Op maandag 31 oktober 2016 zullen drie actiecontainers worden geplaatst op het parkeerterrein van het harmoniegebouw aan de Stationsstraat en op maandag 7 november 2016 worden ze weer opgehaald. Op donderdag 3 november 2016 worden de containers tussentijds geledigd.
Hopelijk kan na deze actie, onze penningmeester, Loek Hamers, een leuk bedrag op onze bankrekening tegemoet zien.
Laat hem niet in de steek!!!!

Namens bestuur afd. Muziek
Peter Tuerlings