Nieuw bestuur afdeling Muziek

Bij de Algemene Ledenvergadering van 20 februari jl. zijn twee nieuwe bestuursleden benoemd. Omdat slechts een beperkt aantal leden aanwezig was bij de vergadering (jammer….), zie je onderstaand de samenstelling van het bestuur:

Henk Couwenberg, voorzitter
Dick Kolijn, secretaris
Nico Donders, penningmeester
Johan Geijsels, vertegenwoordiger Seniorenorkest
Peter, Tuerlings, vertegenwoordiger Harmonieorkest, plaatsvervangend voorzitter

Het Bestuur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Degene die het bestuur hebben verlaten:

Loek Hamers en Bart Bedaux