Noblesse oblige in Behandelcentrum De Hazelaar

 

 

 

 

 

 

 

 

Dat geldt ook voor Sax-O-13 en we hadden de verwachtingen bij dit vierde optreden aldaar geen geweld aan gedaan. Binnen ‘De Wever’ is de Hazelaar een van de vele adressen waar we graag komen. In een afgeladen ontmoetings-centrum zaten velen klaar en was het dringen voor de beste plaatsen. Iedereen wilde vooraan zitten, vooral de dansers. Dus wij kwamen een aantal bekende gezichten tegen. We draaiden ons vaste repertoire, dat opnieuw door Jos Notenboom aan elkaar ‘ge-speakt’ werd. Alle landen, dansvormen, ritmes, kwamen weer voorbij terwijl direct na de pauze de polonaise aan ons voorbij trok. Dat Doris Day erg in trek is bewees ‘Que Sera sera’ dat dankbaar ontvangen werd. Zij is ook bekend van ‘Sentimental Journey’ dat wij speelden. Ook aan de artiest, muzikant werd gedacht. Het ontbrak ons aan niets. Voor aanvang, in de pauze en na afloop stonden koek, koffie, thee, fris en wat alcohol klaar. Het volumineus applaus dat over ons neerdaalde namen we dankbaar in ontvangst. De nazit is goed verzorgd in de Hazelaar. Op elk gebied een goed adres!

Geert van Nunen