Ontwikkelingen binnen de vereniging

WE ZULLEN DOORGAAN …
Net als alle orkesten hebben ook wij last van Corona. Het repeteren op anderhalve meter afstand is niet optimaal en concerten zijn er ook al niet te geven. Het is niet anders. Maar dat betekent niet dat we stil zitten. In tegendeel, het gonst van de activiteiten in onze vereniging en ons bestuur heeft het er maar druk mee. Onze beleidsuitgangspunten voor 2020-2021 zijn in drie punten samen te vatten:

• de kwaliteit van de orkesten verbeteren (onder meer door sectierepetities);
• de PR en communicatie uitingen verbeteren en ook richten op nieuwe instroom van ‘oudere jongeren’;
• veilig stellen van onze positie in het toekomstige Muziekhuis.
In deze info lees je er alles over.

ZOOMEN BESTUUR AFDELING MUZIEK MET HET HOOFDBESTUUR (Sociëteitsbestuur)
Op 26 oktober jl. heeft het Muziekbestuur gesproken met het bestuur van de Sociëteit, oftewel het Hoofdbestuur. Belangrijkste onderwerp uiteraard, was de stand van zaken van de ontwikkeling van het Muziekhuis en onze plaats daarin. Daarbij bleek dat er nog veel onzeker is. De plannen voor het Muziekhuis moeten nog verder worden uitgewerkt. Wellicht is er voor het eind van dit jaar zekerheid over de mogelijkheid tot financiering. En dat is uiteraard een cruciale factor. Voor ons is uitermate belangrijk dat we straks voldoende oefen- en ontplooiingsruimte krijgen en niet worden vermalen tussen alle toekomstige deelnemers aan het Muziekhuis. Het Hoofdbestuur heeft toegezegd met onze wensen t.a.v. de speel- en opslagruimte zoveel mogelijk rekening te houden. Verder is nog gesproken over onze bijdrage aan de exploitatiekosten van het gebouw nu en de huurkosten straks en over de alternatieve repetitieruimte tijdens de verbouwing. Concrete besluiten zijn niet genomen, harde toezeggingen zijn niet gedaan. Het wachten is op het groene licht van de financier en de besluitvorming die daarop volgt. Wordt vervolgd! Wij houden de vinger aan de pols. In december zitten we weer (virtueel) bij elkaar.

FACEBOOK/WEBSITE ORKESTEN NKH
Het heeft even geduurd maar daar is ie dan! We hebben een Facebook pagina voor de orkesten NKH. Het is nog niet perfect maar we bouwen gestaag verder aan de kwaliteit. Het moet een probaat PR medium worden. We kunnen er straks onze concerten promoten en informatie over projecten en sponsoractiviteiten opnemen. De foto’s zijn nog gedateerd, maar we maken zo gauw mogelijk nieuwe. Hopelijk kunnen we in de loop van 2021 weer concerten geven zodat we daar nieuw materiaal voor Facebook en de website kunnen genereren. Dus kijk eens naar onze Facebook pagina en niet te vergeten: like ons! Het succes valt en staat immers met de verspreiding. Suggesties voor verbetering zijn altijd welkom. Dat geldt ook voor onze website. We hebben al wat teksten opgeleukt maar er moet meer gebeuren om het aantrekkelijker en effectiever te maken. Reacties graag mailen naar: gerardhermans49([at])gmail.com.

NIEUWE LEAFLETS VOOR DE ORKESTEN
We hebben nieuwe leaflets voor de orkesten. Ze worden de komende weken geproduceerd, maar in deze Info kun je ze al  zien.

EINDEJAARSCONCERT AFGEBLAZEN: OP NAAR HET TOP 2000 CONCERT IN 2021
We hadden al veel geregeld voor een gezellige jaarafsluiting in Udenhout, maar Corona gooit ook hier roet in het eten. Zoals bekend gaat het eindejaarsconcert niet door. Jammer, maar er is licht aan het eind van de tunnel! Eind december 2021 hebben we ons Top 2000 concert gepland. Met de voorbereidingen daarvan zijn we al gestart. Het is nog ver weg, zul je misschien zeggen, maar het geeft ons tijd om het goed op te zetten. Willem en Gerard zijn de trekkers van dit project. Zij hebben al gesproken met Art-Fact over subsidiemogelijkheden. Daaruit hebben we een aantal waardevolle tips gekregen om een kansrijke aanvraag te doen. Art-Fact gaat ons daarbij de komende maanden begeleiden. Het definitieve concept voor het Top 2000 concert zullen we samen met onder meer Peter Spierings zo mogelijk voor eind december invullen. Uitgangspunt is al wel: we gaan zoveel mogelijk samenwerken met jonge studenten van bijvoorbeeld Fontys (Rock Academie en Conservatorium) en Factorium. We onderzoeken nog of we bij de uitvoering van dit project De Rooi Pannen kunnen betrekken, als leertraject voor de leerlingen Horeca en Events.
En uiteraard houden we jullie via de Info op de hoogte. Zoals eerder afgesproken staan de repetities vanaf januari 2021 in het teken van het Top 2000 concert.

KLEDINGMARKT
Ook alweer vanwege dat ellendige Corona heeft de projectgroep (Els, Rose-Rie, Marlies en Tonneke) de kledingmarkt moeten uitstellen. Er ligt inmiddels een karrevracht aan waardevolle kleding in de opslagruimte. En daar kunnen we al wat mee. Tonneke heeft via Vinted al wat kleding kunnen verkopen. Opbrengst circa    € 100. Dus dat biedt kansen. De projectgroep zoekt nu meer vrijwilligers die kleding via Vinted (of via Marktplaats) gaan aanbieden. Als we ons daarvoor gezamenlijk gaan inzetten maakt dat al gauw de gederfde omzet van de Meimarkt geheel of in ieder geval gedeeltelijk goed. Dus meld je snel aan bij Els. Het kost weinig moeite en indien nodig kun je de hulp van Tonneke inroepen om je aan te melden bij Vinted om hiermee een start te maken.

TEXTIEL CONTAINER
Wij doen ook dit jaar weer mee met de Textielinzamelingsactie van de gemeente Tilburg. We verzamelen weer wekelijks textiel in. Wij krijgen van de gemeente          € 0,25 per ingezamelde kilo textiel. Voor de grootste inzamelaar verdubbelt de gemeente de opbrengst. Dus kom uit de startblokken, en zorg dat die containers komende weken uitpuilen van de jassen, broeken, hemden, schoenen etc. Textiel kan elke donderdag van 19.30 tot 22.30 uur in de keuken van de NKH worden gemikt. De containers staan er van 9 tot 16 november. N.B.: vanaf 2021 zal er permanent een container staan.

LAATBLOEIERS PROJECT
Onze harmonie moet aantrekkelijker worden voor nieuwe instroom. Dat is een belangrijk beleidsuitgangspunt. Daar wordt, getuige het bovenstaande, hard aan gewerkt. Het gaat erom de toekomst van ons orkest veilig te stellen, mede door in zekere mate te verjongen. Daarbij zetten we in op twee sporen: jonge instroom die vooral wordt bevorderd via het Opstaporkest en de instroom van oudere jongeren (ca. 40-60 jaar). Daarop richten we zoals gezegd mede onze PR en communicatie. Peter Spierings is in St. Michielsgestel gestart met een interessant project: ‘De Laatbloeiers’, voor mensen die altijd al een instrument hadden willen spelen, maar er nooit toe zijn gekomen. De deelnemers kunnen kennismaken met diverse blaasinstrumenten. Na een bepaalde periode worden ze (onder deskundige leiding) geholpen een keuze te maken en als ze enthousiast genoeg zijn kunnen ze les nemen. Ook wij denken aan het opstarten van een dergelijk project dat op termijn nieuwe instroom zou kunnen opleveren. De beoogde start is volgend voorjaar. Henk is de trekker.

Gerard Hermans