Openingsconcert: Nieuwe Harmonie is 175 jaar oud

TILBURG – Alleen maar deftig is de Nieuwe Harmonie al lang niet meer en vrouwen blazen in 2018 een stevige partij op klarinet en saxofoon. In 175 jaar is er veel veranderd bij deze Tilburgse harmonie en sociëteit.

Mannen met een glas cognac in de ene en een dikke sigaar in de andere hand, dat zie je niet meer bij de Nieuwe Koninklijke Harmonie aan de Tilburgse Stationsstraat. Tijden veranderen. Bij de oprichting van de muziekvereniging en sociëteit in 1843 was de Nieuwe Harmonie een bolwerk voor bemiddelde middenstander en fabrikant uit de stad. Voor een sloeber, een wever, zelf al was hij een muzikaal wonder, bleven de deuren potdicht. Voor getalenteerde dames ook.

Dit is de inleiding van het artikel dat maandag 22 Januari 2018 de regiopagina Tilburg van het Brabants Dagblad sierde, als opmaat van ons jubileumjaar. De destijds geldende opvattingen zijn veranderd. We kijken nu vooruit en timmeren aan de gezamenlijke toekomst van het Opstaporkest, Harmonieorkest, Seniorenorkest en Saxofoonensemble Sax-O-13 met activiteiten in Tilburg.

Zondag 28 januari 2018
Voor onze jongste leden van het Opstaporkest was het een spannende week. Op zondag 28 januari 2018 schreven deze jongelui voor het eerst een officieel stukje geschiedenis: het Openingsconcert in verband met ons 175-jarig bestaan. Samen met dirigente Noraly Brekelmans ontvingen zij onze gasten in de foyer van de Concertzaal van Theaters Tilburg. Het zou een feestelijke middag worden met belangrijke gasten: onze nieuwe burgemeester Theo Weterings en Joop van de Meulenreek, voorzitter van de BBM (Brabantse Bond van Muziekverenigingen, onderdeel van de landelijke KNMO. De KNMO is de bond van onder andere harmonieorkesten).

Tijdens de middag kregen onze bezoekers nog drie mooie concerten te horen. Ali Amras bestuursvoorzitter van de Sociëteit Nieuwe Koninklijke Harmonie opende de middag met een welkomstwoord, terwijl Martin Oerlemans als speaker zorgde voor een vlot verloop van het concert. De beurt was aan het Seniorenorkest Tilburg onder leiding van Jan Hermans, met zang door Janneke de Beer en Carlijn Kanters. Het publiek werd verwend met een aantal vlotte en toegankelijke muziekstukken. Als beloning klonk een staand en ovationeel applaus. Seniorenorkest Tilburg heeft opnieuw met een schitterend concert haar visitekaartje afgegeven in Tilburg.

Na de pauze kreeg het Harmonieorkest de gelegenheid te excelleren en deed dat onder leiding van Peter-Paul van Esch. Dit concert was tevens zijn afscheidsconcert. Peter-Paul zet zijn carrière elders voort. Ook hier een uitgelezen repertoire met Italiaanse invloeden, mede door de Tilburgse Siciliaanse zanger Gino Politi. Dit concert werd wederom door het publiek gewaardeerd.

Onderscheidingen
De heren Theo Weterings en Joop van de Meulenreek lichtten in hun toespraak de historie van de Nieuwe Koninklijke Harmonie toe. Beiden deden dat vrij uitvoerig, waarbij de burgemeester zinspeelde op de gedachte dat de Sociëteit NKH haar voelhorens uitsteekt om onderdak te bieden aan Kessels Muziekinstrumenten Tilburg. Hij reikte de ‘Tilburg Trofee’ uit aan Ali Amras. Met de trofee spreekt de gemeente haar waardering uit voor de jubilerende vereniging.

Joop van de Meulenreek bracht Kessels in verband met de muzikale historie, waarbij Mathieu Kessels dirigent van de Harmonie was in de 19e eeuw. De heer Van den Meulenreek overhandigde de ‘Legpenning in goud met oorkonde’ aan Henk Couwenberg. Met beide onderscheidingen was de erkenning en waardering voor de Nieuwe Koninklijke Harmonie op zijn plaats.

In zijn toespraak sprak Henk Couwenberg dank uit aan de heer Van de Meulenreek en in het bijzonder aan Burgemeester Weterings voor de jaarlijkse financiële toelage om samen zorg te dragen voor het culturele muzikale klimaat in Tilburg. Maar ook dank aan alle muzikanten, bestuurders en vrijwilligers met extra aandacht voor Peter-Paul van Esch, die zijn laatste concert dirigeerde. In zijn slotwoord: dank aan ons publiek met de wens hen terug te zien op het spectaculaire Jubileumconcert op 16 september in de Concertzaal.
Bij de toegift ‘Valencia’ daalden feestelijke slingers neer op het orkest.

Tijd voor Sax-O-13
Ondertussen zaten de muzikanten van Sax-O-13 klaar voor de slotscene van deze middag. Met een aantal vlotte en herkenbare nostalgische nummers wist men de aandacht van het massaal toegestroomde publiek vast te houden. Het biertje dreigde in hun warme handen te verschralen, de witte wijn bleef opgewarmd achter in het glas. Tot slot werden de meezingers herkend en ontstond er een feestelijke finale met ‘Que sera sera’, Abba’s ‘I do, I do’ en tot slot ‘Bella Italia’. De nazit was als vanouds. We kijken terug op een geslaagd Openingsconcert.

 

Geert van Nunen

Klik op afbeelding voor grotere weergave.