Opleiding en uitbreiding van Opstaporkest NKH naar jeugdwijkorkest van het centrum

De NKH is in april 2014 een Opstaporkest gestart vanuit de muziekverkenningslessen die door de NKH op basisschool De Elzen werden georganiseerd voor jeugd in de leeftijd van acht tot tien jaar. Het doel is de jeugd te enthousiasmeren voor muziek en op te leiden zodat zij deel uit kunnen gaan maken van het Opstaporkest NKH en na een paar jaar kunnen doorstromen naar het Harmonieorkest NKH. Hiervoor is samengewerkt met Factorium. Het doel nu is om het Opstaporkest uit te breiden!

Er is momenteel gekozen voor basisscholen in het centrum, dicht bij de NKH. Allereerst weer De Elzen, die de NKH al kent vanaf 2014. We hebben ook contacten met de Panta Rhei, waar we graag zouden willen starten en gaan nog in gesprek met Pendula. Het zou enorm leuk zijn om op deze manier een jeugdwijkorkest, is huidige Opstaporkest met uitbreiding, vanuit de binnenstad te kunnen formeren. Dit orkest kan dan, indien gewenst, ondersteund door leden van het Harmonieorkest in de toekomst acte de présence geven bij culturele activiteiten.

De NKH heeft op 31 januari en 7 februari onder leiding van Peter-Paul van Esch, dirigent van het Harmonieorkest , een muziekproeverij georganiseerd op basisschool De Elzen voor de groepen 5 en 6; in totaal zijn dit vijf groepen.

Wanneer kinderen enthousiast zijn na de proeverij kunnen zij zich aanmelden voor zes (weken) verkenningslessen per instrument. Wij geven de voorkeur aan het lesgeven in groepjes tot zeven kinderen, zodat ze alvast wennen aan samenspelen en elkaar kunnen stimuleren. Deze lessen worden na schooltijd, daar waar mogelijk, op de school of op de NKH gegeven. De ouders worden de laatste les uitgenodigd deze bij te wonen. De kinderen laten dan horen wat zij zoal in korte tijd hebben bereikt. Ouders hebben wanneer de kinderen nog steeds enthousiast zijn, de mogelijkheid om de lessen te continueren. Daarna kunnen ze bij het behalen van een bepaald niveau lid worden van de NKH en instappen in het Opstaporkest.

Dit zijn onze plannen:

1. hallo We streven ernaar dat het (opstap)Jeugdorkest van de NKH door de aanwas van jeugd uit het centrum een jeugdwijkorkest zal zijn voor het centrum. In de toekomst geeft dit jeugdorkest acte de préséance bij activiteiten zoals de intocht van Sinterklaas en andere culturele activiteiten die passen binnen de visie van de sociëteit aan de Stationsstraat.
2. Vanuit het jeugdwijkorkest wordt de overstap naar het Harmonieorkest aantrekkelijk gemaakt.
3. De NKH gaat structureel (vier keer per jaar) enkele inloop meespeelavonden organiseren voor kinderen en hun ouders. Via PR, Factorium en basisscholen in het centrum nodigen wij deze kinderen en hun ouders uit mee te spelen tijdens een reguliere repetitie.
4. We betrekken de kinderen bij de keuze van het repertoire.
5. We organiseren een jaarlijks uitstapje met de jeugd zoals een performance middag, waardoor kinderen leren zich te presenteren op het gebied van taal, drama, dans en muziek.
6. De NKH start in 2017 met het project muziekproeverij binnenstad, dat jaarlijks herhaald wordt.


Gerry van Echteld en Hélène van Dun