Primeur voor Seniorenorkest Tilburg in het vooruitzicht

Vaak wil je met superlatieven, spreekwoorden of gezegdes duiden hoe mooi of geweldig iets is. Met een glazen hal zou dat niet moeilijk moeten zijn. Maar als je de voormalige glazen hal uit de beurs van Berlage moet benoemen sta je met je mond vol tanden.

De krant schreef:

“De vermaarde glazen zaal uit de Beurs van Berlage in Amsterdam heeft een nieuwe eigenaar. De gemeente Tilburg heeft het bouwwerk overgenomen voor het symbolische bedrag van één euro. De zaal wordt opnieuw gebruikt als auditorium in de te transformeren Locomotiefhal (LocHal) in de Spoorzone.
De uit 1990 stammende zaal is gebouwd door architect Pieter Zaanen, constructief ontwerper Mick Eekhout en akoestisch ontwerper Rob Metkemeijer. Het bouwwerk was de eerste constructieve glastoepassing in Nederland en kon als een van de eerste constructies worden gedemonteerd en verwijderd zonder schade toe te brengen aan het monument waar het was ingepast.“

Het was aan het Seniorenorkest Tilburg de beurt om deze zaal te testen. Dat deden we op maandagmorgen 17 december jl. Een primeur ‘an sich’ voor ons orkest.
Tevens een primeur wanneer wij in de LocHal gaan concerteren op 1 en 3 februari 2019. De fraaie glazen hal met al zijn akoestische elementen veroorzaakt diverse vreemde gewaarwordingen voor het oor. Maar … het is mooi! De meningen liepen en lopen overigens uiteen. Zeg maar, dat we eraan moeten wennen.

Geert van Nunen