TOP 2000-concert krijgt vorm 

Het is alweer een hele tijd geleden dat het Harmonieorkest (HO) het Peer Gynt-concert heeft gegeven, samen met het Seniorenorkest. En dat was  een groot succes. Dit jaar heeft Corona een nieuw concert in de weg gestaan, maar aan alles komt een eind dus ook aan Corona! Tijd om voorruit te kijken naar 2021 en naar het TOP 2000-concert dat in de planning staat voor 18 of 19 december 2021. Willem en Gerard zijn de projectleiders TOP 2000 vanuit het bestuur. Op donderdagavond 26 november hebben ze met Peter Spierings, enkele leden van het bestuur en de muziekcommissie de piketpaaltjes geslagen voor het TOP 2000-concert. Wat is daar besproken en wat is er uitgekomen? Hieronder het verslag. 

 Waarom doen we het eigenlijk? 

Wij denken dat het een heel leuk concert kan worden. We hebben de tijd om er naar toe te werken en daarmee de kwaliteit van het HO een nieuwe impuls te geven. En … als we er iets moois van maken dan genereren we meer publiciteit en kunnen we wellicht ook nieuwe leden inschrijven. Want dat hadden we ons toch voorgenomen in het beleidsplan 2021-2022: een groei naar 50 leden voor het HO en naar 15 leden voor het Opstaporkest.  Maar goed, eerst moet er hard gewerkt worden om nog flink aan kwaliteit te winnen. Wij rekenen op jullie! 

 De kost gaat voor de baat! 

We steken onze nek uit bij dit concert en lopen uiteraard een financieel risico. We gaan het professioneel aanpakken en dat gaat in de papieren lopen. De voorinvestering zal al gauw € 10.000 bedragen. Een fiks bedrag dat we via entreegelden, sponsors en subsidies willen dekken. Wij zijn er zeker van dat we het kunnen terugverdienen en er zelfs nog wat aan kunnen overhouden. Maar dat betekent wel dat ieder van ons zal moeten bijdragen aan het succes. 

 Keuze voor de locatie 

We hebben nog geen definitieve keuze bepaald voor de locatie. We onderzoeken de mogelijkheid om ergens in Tilburg bijvoorbeeld een(sport)zaal te huren en die vervolgens helemaal naar onze eigen wens in te richten. Alles in eigen beheer regelen vergt wel een behoorlijke inspanning van ons allemaal, maar het drukt de kosten en levert voor ons meer op. We kunnen dan bijvoorbeeld verdienen aan drank en hapjes. 

 Hoe komt het concert er uit te zien? 

Het concert duurt naar verwachting twee uur, waarschijnlijk verdeeld in drie blokken. Het ligt nog niet helemaal vast, maar het zal een mix worden van het HO en verschillende gastmuzikanten/solisten:  jonge (bijna) afgestudeerden aan het conservatorium. We gaan op dit moment uit van ongeveer zes solisten en een band bestaande uit een toetsenist, drummer, bassist en één of twee gitaristen. De band gaat ook de ‘AfterParty’ verzorgen. Want tja, als Corona achter de rug is willen gewoon weer eens flink de beest uithangen toch! 

 VOF de Toon ondersteunt de realisatie 

VOF de Toon in de persoon van Marieke Middelkoop gaat de regie voeren over het Top 2000-concert. Zij werkt de opzet van het concert verder uit, maakt straks een gedetailleerd script, doet voorstellen voor de zaalinrichting, is contactpersoon voor alle betrokkenen, doet de regie en aansturing van het stagemanagement, enzovoorts. 

Rol muziekcommissie 

Er zijn door Peter Spierings al aanzetten gemaakt voor het repertoire, maar een definitieve keuze is nog niet gemaakt. Er zijn al wat lijstjes met suggesties ingeleverd en de muziekcommissie zal nog haar licht hierover laten schijnen en ongetwijfeld opteren voor een aansprekende en uitdagende muziekkeuze! 

 Visuele ondersteuning van het concert 

We onderzoeken nog we of we achter het orkest projecties kunnen tonen. We zoeken daarvoor de samenwerking met het ROC, afdeling Audiovisuele Vormgeving. Wellicht kunnen ROC-studenten ook een goede videoregistratie van het concert maken, zodat onze prestaties worden vastgelegd voor onszelf, maar ook voor promotiedoeleinden.  

 Tussenconcert / Cross-over in het Spoorpark eind juni 2021 

Waarschijnlijk eind juni of medio juli, nog voor de zomervakantie, geven we een tussenconcert, bij voorkeur in het Spoorpark. We denken aan een cross-over concert met bijvoorbeeld muzikanten uit andere landen/statushouders, waarbij we ook een aantal Top-2000 nummers spelen. Dat genereert veel publiciteit en dan kunnen we het publiek ook warm maken voor het TOP 2000-concert in december.  

 Kortom, het TOP 2000-concert krijgt al vorm. Wij hebben er heel veel zin en wij hopen voor jullie het zelfde. Via de INFO houden we je op de hoogte van de voortgang. 

Wordt vervolgd! 

 

Gerard en Willem