Uitnodiging benefietconcert 8 april 2018

 

 

Beste lezer,
Graag nodigen wij u uit voor een benefietconcert dat gehouden zal worden op zondag 8 april a.s. om 12.45 uur aan de Karel Boddenweg 2 in Tilburg. Dit benefietconcert is georganiseerd door Stg. Vrienden van Convivio.
Doel van deze middag is, naast een fantastisch gratis concert, zoveel mogelijk geld inzamelen voor een duofiets ten behoeve van bewoners en cliënten van Convivio.
Het programma zal vormgegeven worden door 3 muzikale ensembles.

Programma
12.45 uur – zaal open
13.15 – 13.45 uur Saxofoonensemble, Sax-O-13
Pauze 14.05 – 14.35 uur Koor, L’Esprit
Pauze 14.55 – 15.25 uur Big band, Big-T-Band
16.00 Sluiting

De toegang tot het concert is gratis! Wij hopen echter op een vrijwillige bijdrage die het mogelijk maakt om een duofiets aan te schaffen. De bijdrage kan contant worden gedaan tijdens het concert of door overmaking van een bedrag op Rabo rekening: NL19RABO0308310527 t.n.v. Stg. Vrienden van Convivio o.v.v. ”duofiets”.
Stg. Vrienden van Convivio is in het bezit van de ANBI-status. U kunt uw gift dus aftrekken van de belastingen.

Wij verzoeken u om per mail door te geven met hoeveel personen u naar het concert komt. E-mail: stichting([at])convivio-zorg.nl

Naast het benefietconcert is Stg. Vrienden van Convivio ook actief fondsen aan het werven voor een mooie en veilige belevingstuin bij de woonlocatie van Convivio aan de Goirkestraat. Ook hiervoor zijn donaties van harte welkom! Ook is er de mogelijkheid om persoonlijk mee te helpen bij de aanleg van de tuin. Mocht u hiervoor interesse hebben dan kunt u dit aangeven via bovenstaand e-mailadres.

Wij hopen van harte u te mogen begroeten 8 april op locatie De Bodde, Karel Boddenweg 2, 5044 EL Tilburg Zou u zo vriendelijk willen zijn per mail door te geven met hoeveel personen u naar het concert komt?

Met vriendelijke groet,
Robèrt de Cock
Voorzitter