Van Dagkapel tot NKH Vivace

Binnen het bestuur van de afdeling Muziek werd besloten een orkest te gaan formeren, dat ook overdag muzikaal van zich kan laten horen. Een idee dat al langer leefde, maar geduldig in de la bleef liggen. Op woensdagmorgen 25 september was het zover, de nieuwe orkestloot van de NKH startte met de eerste repetitie. De werktitel van dit orkest werd ‘Dagkapel’ in afwachting van een definitieve naam. Henk Couwenberg (muzikaal leider van het orkest) riep alle muzikanten op een mogelijke naam te bedenken. Uit deze longlist werd door het bestuur een shortlist van zes namen samengesteld, die op de repetitie van 4 december in stemming gebracht werden.
Er viel te kiezen uit: Klein Orkest NKH, Huisorkest NKH, Royals, Stationsstraat 26, Orkest 1843 en NK Huisorkest. In samenspraak met Henk had ik een idee bedacht om de namen in stemming te kunnen brengen. Ik had kaartjes gemaakt van de zes namen op verschillende kleuren papier. De repetitie van 4 december begon met de stemming. Ieder kon het briefje met zijn/haar voorkeur omhoog steken en daarna was het tellen geblazen. Een aantal mensen, die niet aanwezig konden zijn, hadden hun voorkeur via de mail doorgegeven. De uitslag gaf geen naam die er echt uitsprong: zes voor Klein Orkest NKH, zes voor Huisorkest NKH, één voor Royals, vijf voor Stationsstraat 26 en vier voor Orkest 1843. De afspraak werd toen gemaakt dat ieder via de mail de keuze kenbaar kon maken voor Klein Orkest NKH of Huisorkest NKH. Dat is een nek aan nek race geworden, alle twee kregen evenveel stemmen.
Om het ons ’makkelijk’ te maken heeft de zoon van Tonneke Hermans zich ook gebogen over toepasselijke namen voor ons orkest. Zijn voorstellen: NKH Vivace, NKH Ensemble, NKH Musica, NKH Vivamente en NKH Con Anima. Aangevuld met de eerste keuzes: Stationsstraat 26, NKH Huisorkest, Klein Orkest NKH, Royals en Orkest 1843 werden dit de mogelijke namen voor ons orkest, waarover we op de eerste repetitie in 2020 stemden. De eerste ronde leverde voor de Stationsstraat 26 vijf stemmen op, voor NKH Huisorkest zes, voor Royals één, voor NKH Vivace zes en voor NKH Ensemble twee. In de tweede ronde kwam NKH Vivace als winnaar uit de bus met de kleinst mogelijke meerderheid van de helft plus één.

Ria Britsia