Vooraankondiging algemene leden vergadering

Onze ALV zal dit jaar gehouden worden op dinsdag 20 februari 2018 om 20.00 uur in het sociëteitsgebouw aan de Stationsstraat in Tilburg. De agenda daarvoor zal je uiterlijk 17 februari ontvangen. Graag nodigen wij jullie nu alvast uit om dan kennis te nemen van de ontwikkelingen binnen onze afdeling Muziek en mee te praten over de stukken die voorgelegd zullen worden.

Wisselingen in samenstelling bestuur afdeling Muziek NKH
Verder informeren we jullie alvast over enkele mogelijke wisselingen die gaan plaats vinden in de samenstelling van het bestuur:

Bart Bedaux zal het bestuur van het Seniorenorkest Tilburg verlaten; daarmee komt ook een einde aan zijn vertegenwoordigende rol vanuit het SOT in het bestuur van de afdeling Muziek NKH. Hij zal bij de ALV tussentijds aftreden.

Johan Geijsels legt de taak van secretaris van het bestuur neer, blijft wel lid van het bestuur en neemt de vertegenwoordigende taak namens het SOT over van Bart.

Dick Kolijn zal tijdens de ALV door het bestuur worden voorgedragen als bestuurslid en neemt -na benoeming- de taak van secretaris over van Johan.

Loek Hamers treedt af als bestuurslid/penningmeester.

Nico Donders woont – als beoogd penningmeester- al geruime tijd de vergaderingen van het bestuur afdeling Muziek bij. Hij zal tijdens de ALV door het bestuur worden voorgedragen als bestuurslid en neemt – na benoeming- de taak van penningmeester over van Loek.

Henk Couwenberg en Peter Tuerlings blijven aan als resp voorzitter en plaatsvervangend voorzitter/vertegenwoordiger van het Harmonie-orkest NKH.

Andere bestuurskandidaten?
Aanmelden kan tot 20 februari 2018, 19.00 uur bij de secretaris.

Vriendelijke groet,

Johan Geijsels, secretaris bestuur afdeling Muziek NKH