Wijziging subsidie lesgelden

Vanaf 1 januari 2020 zal de subsidie op lesgelden door Art-Fact vervallen voor muzikanten van 27 jaar en ouder. Dit betekent dat deze subsidie voor het lesjaar 2019-2020 slechts van toepassing is voor de maanden september t/m december. Houd hiermee zo nodig rekening bij eventuele verlenging van de lessen.